ค้นหาข้อมูล
Search
เว็บทั่วโลก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต ฐานข้อมูล

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ต้อนรับคณะราชการจาก Beljing Municipal Commission of Health and Family Planing
  สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเยือนเพื่อหารือและกระชับความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตไทย-จีน
  ในเชิงรุกและศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต และจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
  วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   

   

 • น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ

  ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

   

   

 •  

  ปฏิทินกิจกรรม

   

  วัน/เดือน/ปี
  กิจกรรม
  สถานที่

  ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

   

   

  นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจ 
  ให้กับเครือข่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2560 
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2560
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
  ได้รับเกียรติจาก นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
  จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2560
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  ผู้อำนวยการ  พื้นที่รับผิดชอบ


  map