คำถามที่พบบ่อย
1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตั้งอยู่ที่ไหน

ตอบ ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ : 032-206524


2. สามารถเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวชที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้เนื่องจากไม่มีจิตแพทย์ประจำ แต่สามารถเดินทางเข้ามาปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพจิตกับนักจิตวิทยาที่อยู่ประจำศูนย์ได้


3. หากต้องการเข้ารักษาโรคทางจิตเวชในบริเวณใกล้เคียงสามารถไปที่ใดได้บ้าง

ตอบ

1. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

2. โรงพยาบาลราชบุรี

3. โรงพยาบาลนครปฐม

4. โรงพยาบาลมะการักษ์

5. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

6. โรงพยาบาลเลาขวัญ

7. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

8. โรงพยาบาลดอนตูม

9. โรงพยาบาลกำแพงแสน

10. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

11. โรงพยาบาลหัวหิน

12. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

13. โรงพยาบาลแก่งกระจาน

14. โรงพยาบาลบ้านลาด

15. โรงพยาบาลบ้านแหลม

16. โรงพยาบาลบ้านโป่ง

17. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

18. โรงพยาบาลนภาลัย

19. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

20. โรงพยาบาอัมพวา

21. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

22. โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน

23. โรงพยาบาลสมุทรสาคร

24. โรงพยาบาลดอนเจดีย์

25. โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

26. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

27. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17