ติดต่อเรา

แผนที่


ติดต่อ เรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  206/5-6 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

  032-206524

  032-206525

  mhc5.dmh@gmail.com

ส่งข้อความ ถึงเรา