การดำเนินงานด้านสุขภาพจิต

image

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2561

Post By Admin

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2561 " เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี " ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2561