• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • LoginCOVID-19 Dashboard


ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5


ประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 02/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 17/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 17/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 13/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 24/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล 27/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เชือกขาวแดงและโบว์ริบบิ้น/ผ้า) 22/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 01/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 01/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 27/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 23/04/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 10/05/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 07/04/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 04/03/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 03/02/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 06/01/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 02/12/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 01/11/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 02/10/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 04/09/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 01/08/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 03/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 09/10/19 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 07/12/18 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 13/11/18 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำสื่อความรู้สุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 เติมให้กับตู้ปันด้วยใจคลายทุกข์ ของจังหวัดราชบุรี

 • วันที่ : 27/05/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำสื่อความรู้สุขภาพจิต โปสเตอร์ แผ่นพับการดูแลสุขภาพจิต แผ่นสำรวจสุขภาพจิตตนเองในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 เติมให้กับจุดที่ 1 ตู้ปันด้วยใจคลายทุกข์ ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เป็นผู้ดูแลประสานงานร่วมกับชุมชน "ตู้ปันด้วยใจเพื่อคลายทุกข์" จัดตั้งโดย ปธพ.7 ,วัดช่องลม ,ชุมชนวัดมหาธาตุและผู้มีน้ำใจ จุดที่ 2 ประตูข้างหลังโรงเรียนดรุณาราชบุรี จุดที่ 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งมีนายอรุณรัตน์ บุญสม กำนันตำบลเจดีย์หัก ประธานชมรม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดราชบุรี และผู้มีน้ำใจ


กรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าพบดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • วันที่ : 27/05/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กรมสุขภาพจิต โดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และนายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เข้าพบดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร และจ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมบูรณาการฟื้นฟูจิตใจกับกระทรวงมหาดไทยด้วย และทีมสุขภาพจิตได้ประชุมชี้แจงแผนการฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้วางแผน Mental Health Literacy กับประชาสัมพันธ์จังหวัดและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำสื่อความรู้สุขภาพจิตในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 เติมให้กับตู้ปันด้วยใจคลายทุกข์ ของจังหวัดราชบุรี

 • วันที่ : 26/05/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 นำสื่อความรู้สุขภาพจิต แผ่นพับโปสเตอร์การดูแลสุขภาพจิต แผ่นสำรวจสุขภาพจิตตนเองในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อCOVID-19 เติมให้กับตู้ปันด้วยใจคลายทุกข์ ของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เป็นผู้ดูแลประสานงาน "ตู้ปันด้วยใจเพื่อคลายทุกข์" จัดตั้งโดย ปธพ.7 ,วัดช่องลม ,ชุมชนวัดมหาธาตุและผู้มีน้ำใจ


รายการวันที่ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่5 ประจำปีพ.ศ. 2563 21/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 22/04/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 18/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 03/01/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 04/12/19 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 04/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"