• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • LoginCOVID-19 Dashboard


ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5


ประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 02/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 17/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 17/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 13/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 24/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 11/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 10/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุการแพทย์) 05/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 05/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 31/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 31/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 22/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 22/07/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 10/08/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 01/07/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 08/06/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 10/05/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 07/04/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 04/03/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 03/02/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 06/01/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 02/12/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 01/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิตรับย้าย รับโอนข้าราชการ 01/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 03/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 09/10/19 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 07/12/18 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 “Working Together สุขภาพจิ

 • วันที่ : 06/11/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตสำหรับครูและนักเรียน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และผู้ที่สนใจ สร้างความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ มอบหมายนางสมนึก แสงอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านทับตะโก จำนวน 200 คน


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2564

 • วันที่ : 22/10/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     เพื่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีส่วนร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องในการปฏิบัติราชการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมกับทีม MCATT ระดับจังหวัด ระดับอำเภอบ้านแหลม นำทีมโดยนายธรรมรงค์ ทวีศรี สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม

 • วันที่ : 22/10/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

      โรงพยาบาลบ้านแหลม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก ณ พื้นที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยให้การเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้เปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน, ติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 13 ราย พบว่า มีความเครียดเล็กน้อย จำนวน 9 ราย ความเสี่ยงเฝ้าระวัง ฆ่าตัวตาย จำนวน 1 ราย อื่น ๆ เสี่ยงต่อปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม จำนวน 3 ราย การให้ความช่วยเหลือ 1.การปฐมพยาบาลใจ สุขภาพจิตศึกษารายบุคคล 2.ส่งต่อโรงพยาบาลบ้านแหลมและโรงพยาบาล พระจอมเกล้าเพชรบุรี เพื่อดูแลต่อเนื่อง จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ได้มีการวางแผนดูแลเยี่ยวจิตใจร่วมกับทีม MCATT อำเภอบ้านแหลม เพื่อดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง


รายการวันที่ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 01/10/20 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 22/04/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 18/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 03/01/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 04/12/19 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 04/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"