• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •      
 •      เลือกภาษา
 • Loginประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 10/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 140,000 กม. 07/01/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 03/02/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 06/01/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 02/12/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 01/11/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 02/10/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 04/09/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 01/08/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 01/07/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 04/06/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 01/05/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 03/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 09/10/19 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 07/12/18 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 13/11/18 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

โครงพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ : 11/02/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนา คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก พื้นที่นำร่องอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนา เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก และเตรียมความพร้อมโครงพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาลตำบลบางแพ และผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลบางแพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางแพ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางแพ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 • วันที่ : 07/02/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับเครือข่ายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการสร้างเสริมอีคิวบุตรหลานให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอีคิวบุตรหลานในผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ส่งเสริมอีคิวบุตรหลานครอบครัว และชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยายชา อำเภอเมือง จังหวัดนคปฐม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประมวล โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน นายโอฬาร เหล่าประยูรศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา และนายชัยอาสา ลีลาศุภกิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนและพัฒนาระบบดูแลเด็ก พัฒนาการล่าช้าและระบบติดตามดูแลต่อเนื

 • วันที่ : 31/01/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาการ เด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนและพัฒนาระบบดูแลเด็ก พัฒนาการล่าช้าและระบบติดตามดูแลต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เด็กพัฒนาการล่าช้า และพัฒนาระบบดูแลและติดตามเด็กล่าช้าในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ชน้อย ศรีผุดผ่อง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก งานส่งเสริมสุขภาพ งานปฐมวัย และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวม 25 คน


รายการวันที่ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"