• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Loginสถานการณ์ COVID-19


ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5ประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 02/11/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 02/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 17/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 17/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 13/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 24/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 18/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 12/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และสื่อความรู้สุขภาพจิต 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2564 28/10/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 30/09/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 เดือน 30/09/21 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2564 05/10/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564 07/09/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564 05/08/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 05/07/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 02/06/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2564 03/05/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 09/04/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 22/03/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 11/03/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2564 17/02/21 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2564 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอส่งรายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1) 22/02/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิตรับย้าย รับโอนข้าราชการ 01/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 03/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 09/10/19 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 07/12/18 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • วันที่ : 12/10/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สมุทรสงคราม และผ่านระบบออนไลน์ Webex นำโดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พร้อมทั้งบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5


วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมทีมกพด.เขตสุขภาพที่ 5

 • วันที่ : 20/09/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กพด.เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 รายงานคืบหน้าการติดตามสถานการณ์ โควิด (COVID-19) ในพื้นที่และร่วมวางแผนการดำเนินงาน กพด.เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ทีมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูระดับอนุบาล โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สังกัดกก.ตชด.13,กก.ตชด.14 และสพฐ. ทีมกรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และสถาบันราชานุกูล จำนวน 20 คน


วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 • วันที่ : 13/09/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     สำนักสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด โรงพยาบาลบ้านลาด รพ.สต.ช่องสะแก ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งจับญวน รพ.สต.ไร่สะท้อน สภากาชาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด 19 พร้อมทั้งประเมินคัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา พร้อมสนับสนุนสื่อสุขภาพจิต ถุงพลังใจสำหรับทีมปฏิบัติงานในรพ.สนาม และถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยจังหวัดเพชรบุรี แก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด จำนวน 6 ครอบครัว


รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 04/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 02/03/21 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 01/03/21 ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 09/12/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 09/12/20 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการ 02/12/20 ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 01/10/20 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 22/04/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 18/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 03/01/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 04/12/19 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 04/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

กัญชาน่ารู้!


ปลดล็อค...
กัญชาทางการแพทย์เสรี

กัญชาเพื่อการรักษา

"ชีวิต"

"ความหวัง"

"ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วย"

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"