• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

คลิปวีดีโอสุขภาพจิต

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนข้างกาย กำลังจะมีอาการทางจิต ?

 • วันที่ : 19/03/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าผู้ป่วยจิตเวชจะไม่ลุกขึ้นมาก่อความรุนแรง ?

 • วันที่ : 19/03/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

จับสังเกตสัญญาณ "โรคซึมเศร้า"

 • วันที่ : 19/03/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"ภาวะซึมเศร้า" ในผู้สูงอายุและเด็ก สองกลุ่มที่มักถูกมองข้าม

 • วันที่ : 19/03/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

 • วันที่ : 19/03/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5