วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 สมุทรสงคราม และผ่านระบบออนไลน์ Webex นำโดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พร้อมทั้งบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5


วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมทีมกพด.เขตสุขภาพที่ 5

     วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กพด.เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 รายงานคืบหน้าการติดตามสถานการณ์ โควิด (COVID-19) ในพื้นที่และร่วมวางแผนการดำเนินงาน กพด.เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ทีมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูระดับอนุบาล โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง สังกัดกก.ตชด.13,กก.ตชด.14 และสพฐ. ทีมกรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และสถาบันราชานุกูล จำนวน 20 คน


วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

     สำนักสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด โรงพยาบาลบ้านลาด รพ.สต.ช่องสะแก ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งจับญวน รพ.สต.ไร่สะท้อน สภากาชาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเยียวยาจิตใจญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด 19 พร้อมทั้งประเมินคัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา พร้อมสนับสนุนสื่อสุขภาพจิต ถุงพลังใจสำหรับทีมปฏิบัติงานในรพ.สนาม และถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยจังหวัดเพชรบุรี แก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด จำนวน 6 ครอบครัว