• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • LoginCOVID-19 Dashboard


ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5


ประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 02/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 17/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 17/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 13/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 24/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 15/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถนนลูกรังหินคลุกปรับผิวหน้า 09/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสุขภาพจิต 09/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2563 08/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 27/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เชือกขาวแดงและโบว์ริบบิ้น/ผ้า) 22/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 01/05/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 08/06/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 10/05/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 07/04/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 04/03/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 03/02/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 06/01/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 02/12/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 01/11/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 02/10/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 04/09/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 03/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 09/10/19 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 07/12/18 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 13/11/18 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

 • วันที่ : 13/07/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจากนางสาวสุภา บ่อเพชร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต งาน MCATT ของสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มเสี่ยงใน 4 ประเด็นคือ Burn out/Stress/Depression/Suicide ส่งผลให้ลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนและสร้างความ เข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและสังคม เกิดพลังอึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายเด็กปฐมวัย

 • วันที่ : 10/07/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและระบบการดูแลต่อเนื่อง เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการจัดบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า (ช่วงสถานการณ์ COVID-19) ของหน่วยบริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 2.ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าของแต่ละจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนางสุนรี ศรีผุดผ่อง หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยและงานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 25 คน


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งวัคซีนใจให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ สำนักง

 • วันที่ : 08/07/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้เกิดพลังอึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลคนในชุมชนร่วมกันสร้างวัคซีนใจทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน โดยได้รับเกียรติจากนางอุไรวรรณ ทองคง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สาธารณสุขอำเภอบางคนที เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมปลวก ประชาชน แกนนำชุมชน อาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในหมู่บ้านจอมปลวก พนักงานบริษัท พรีแพคไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 27 คน


รายการวันที่ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่5 ประจำปีพ.ศ. 2563 21/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 22/04/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 18/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 03/01/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 04/12/19 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 04/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"