• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • LoginCOVID-19 Dashboardประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 02/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 17/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 24/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร 20/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 20/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงาน 20/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2563 04/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวดักหนู 27/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 19/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 18/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 12/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 12/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและ Hosting 12/02/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 04/03/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 03/02/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 06/01/20 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 02/12/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 01/11/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 02/10/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 04/09/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 01/08/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 01/07/19 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562 04/06/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 03/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา 09/10/19 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา 07/12/18 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 13/11/18 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

โครงการพัฒนาเต็กไทย คิดเป็น คิดดี ดิดให้ ด้วยสายใยผันผูก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมที่ 1) ครั้งที่ 1

 • วันที่ : 24/02/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ร่วมจัดโครงการพัฒนาเต็กไทย คิดเป็น คิดดี ดิดให้ ด้วยสายใยผันผูก เขตสุขภาพที่ 5 บึงบประมาณ 2563 (กิจกรรมที่ 1) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ตามคู่มือ กับพ่อแม่และลูกอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นพื้นที่นำร่อง 2.ให้เด็กอายุ 3-5 ปี ที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความผูกพันทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ความฉลาดทางอารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ และเป็นเด็กคิดเป็น คิดดี คิดให้ โดยมีประชานพิธีเปิด นายชัชวาล แก้วพ่วง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางแพ และผู้เข้าร่วม โครงการ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลบางแพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางแพ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางแพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กอายุ 3-5 ปี รวม 43 คน


โครงพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ : 11/02/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนา คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก พื้นที่นำร่องอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนา เด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก และเตรียมความพร้อมโครงพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยพันผูก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาลตำบลบางแพ และผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลบางแพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางแพ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางแพ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 • วันที่ : 07/02/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับเครือข่ายอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการสร้างเสริมอีคิวบุตรหลานให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอีคิวบุตรหลานในผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ส่งเสริมอีคิวบุตรหลานครอบครัว และชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยายชา อำเภอเมือง จังหวัดนคปฐม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประมวล โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน นายโอฬาร เหล่าประยูรศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา และนายชัยอาสา ลีลาศุภกิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 18/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 03/01/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 04/12/19 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 04/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"