• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Loginสถานการณ์ COVID-19


ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5ประชาสัมพันธ์


รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 02/11/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือนแรก) 02/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบลงทุน 24/10/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 748 ตารางเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุ 17/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 17/04/20 ดาวน์โหลด
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 13/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 24/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 12/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 16/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 09/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 09/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2564 09/12/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 18/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 12/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และสื่อความรู้สุขภาพจิต 02/11/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 02/11/21 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤศจกิายน 2564 03/12/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 02/11/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กันยายน 2564 05/10/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564 07/09/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564 05/08/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 05/07/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 02/06/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน เมษายน 2564 03/05/21 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 09/04/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 22/03/21 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
สถานะงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2564 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอส่งรายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (ปรับแผนครั้งที่ 1) 22/02/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศสถานะงบประมาณล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
รายการวันที่ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 18/01/22 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด) 14/01/22 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พนักงานทำความสะอาด 30/12/21 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิตรับย้าย รับโอนข้าราชการ 01/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 03/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) 17/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ(สอบข้อเขียน) (ล่าสุด 18.33 น.) 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศยกเลิก ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2563 04/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 03/02/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 14/01/20 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

วันที่ 10 มกราคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 • วันที่ : 10/01/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน โรงเรียนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนำการดำเนินงานวัคซีนใจเขตสุขภาพที่ 5 ผ่านทางออนไลน์ รุ่นที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจันทนา มาศธนพันธ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายดำเนินงานวัคซีนใจในชุมชนปี 2565 ประกอบด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอชะอำ อำเภอบ้านแหลมอำเภอบ้านลาด อำเภอเขาย้อย อำเภอท่ายาง อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จำนวน 16 คน


วันที่ 10 มกราคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5

 • วันที่ : 10/01/22
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     จัดโครงการพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรผู้นำกลุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน (CPR) เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ทักษะ เรื่องการจัดกิจกรรมตามคู่มือฯ และสามารถนำไปถ่ายทอดในพื้นที่ได้ โดยนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย/งานสุขภาพจิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครูผู้/ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และครูจากโรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล อำเภอบางเลน ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและเพชรบุรี รวม 30 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงกระบวนการ (โค้ชผู้นำกลุ่ม) และผู้นำกลุ

 • วันที่ : 16/12/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

     ในการใช้โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple P) เพื่อดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย 5 แห่ง ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนสังกัด สพฐ. พื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นพี่เลี้ยง/กระบวนการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 22 คน


รายการวันที่ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 04/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02/03/21 ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 02/03/21 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 02/03/21 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 01/03/21 ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 01/03/21 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 01/03/21 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 แจ้งขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 09/12/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 09/12/20 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โครงการ 02/12/20 ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 01/10/20 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน 22/04/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 5 เดือน 04/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามปีงบประมาณ 2562 02/03/20 ดาวน์โหลด
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/03/20 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 18/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนมกราคม 2563 05/02/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนธันวาคม 2562 03/01/20 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2562 04/12/19 ดาวน์โหลด
รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เดือนตุลาคม 2562 04/11/19 ดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด

ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี !

กัญชาน่ารู้!


ปลดล็อค...
กัญชาทางการแพทย์เสรี

กัญชาเพื่อการรักษา

"ชีวิต"

"ความหวัง"

"ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วย"

CPR กรมสุขภาพจิต


"คิดดี คิดให้ คิดเป็น"

"C : Creation"

"P : Positive"

"R : Response to Society"