• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

Info Graphic

"เพราะการรับฟัง เป็นพลังที่ดีที่สุด"

 • วันที่ : 14/06/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"เด็กจะมีความสุข มีความทุกข์ หรือทำให้เขามีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองต้องรู้จักใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมตามวัย"

 • วันที่ : 01/06/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"พ่อแม่ที่รับฟังความคิดเห็นและเคารพการตัดสินใจของลูก ช่วยให้ลูกมีเป้าหมายและสามารถไปต่อได้ด้วยความสำเร็จ" #COVID19 #โควิด19 #พลังครอบครัว

 • วันที่ : 31/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"การที่จะฝึกให้ลูกทำงานบ้านโดยที่ไม่บ่น คือต้องทำให้เขารู้สึกสนุกและรู้ว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องช่วยกัน" #COVID19 #โควิด19 #พลังครอบครัว

 • วันที่ : 30/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

ข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

 • วันที่ : 31/05/21
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5