• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

Info Graphic

10 สัญญาณเตือน...เสี่ยงฆ่าตัวตาย

 • วันที่ : 23/09/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

"คุยกัน" เป็นเพื่อนกันให้เราดูแล อีกหนึ่งช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาจากกรมสุขภาพจิต

 • วันที่ : 14/09/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

 • วันที่ : 10/09/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

10 กันยายน #วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

 • วันที่ : 10/09/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต ร่วมสนับสนุน การยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต

 • วันที่ : 31/08/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5