• 032 - 206 524
 • mhc5.dmh@gmail.com
 • mhc05@dmh.mail.go.th
 •     
 •    
 • Login

Info Graphic

20 กิจกรรม....คลายเครียดเมื่อต้องอยู่บ้าน

 • วันที่ : 14/04/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

สุขสันต์วันครอบครัว

 • วันที่ : 14/04/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

กรมสุขภาพจิตขอให้ประชาชนทุกท่านกตัญูผู้สูงวัย รดน้ำผ่านออนไลน์ ส่งใจผ่านหน้าจอ

 • วันที่ : 14/04/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19

 • วันที่ : 14/04/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5

ความสุขยังคงเกิดขึ้นได้ ถ้าใจไม่ป่วย

 • วันที่ : 14/04/20
 • ผู้โพสต์ : Admin MHC5