• 032 - 206 524
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login

ข่าวประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 11/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 10/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุการแพทย์) 05/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 05/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 31/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 31/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 22/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 22/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 13/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 08/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 08/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 03/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน,วัสดุการแพทย์) 03/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 160,000 กม. รถราชการหมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 03/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 29/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 22/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 22/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 22/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 16/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 15/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถนนลูกรังหินคลุกปรับผิวหน้า 09/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสุขภาพจิต 09/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2563 08/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 27/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เชือกขาวแดงและโบว์ริบบิ้น/ผ้า) 22/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 01/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 01/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร 27/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 23/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 22/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 15/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2563 15/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัส 10/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 10/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 10/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตารางเมตร 07/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัววัดอุณหภูมิ 03/04/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างค่าถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัด 3,200 ลูกบาศก์เมตร 20/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 20/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายชื่อสำนักงาน 20/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2563 04/03/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวดักหนู 27/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 19/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 18/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 12/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 12/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและ Hosting 12/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 03/02/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 21/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 10/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 140,000 กม. 07/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2563 07/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/01/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ 27/12/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 13/12/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ 13/12/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาปูน ขนาดหน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร 13/12/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน 12/12/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธันวาคม 2562 09/12/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกลี่ยพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง 28/11/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ 11/11/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 04/11/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 01/11/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 01/11/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 10/10/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 10/10/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2562 10/10/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2563 23/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563 23/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 23/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2563 23/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 23/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 09/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 06/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกันยายน 2562 06/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 06/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 06/09/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 09/08/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 09/08/19 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 09/08/19 ดาวน์โหลด