• 032 - 206 524
  • mhc5.dmh@gmail.com
  • mhc05@dmh.mail.go.th
  •     
  •    
  • Login

ข่าวประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการวันที่ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 01/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 01/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี A4 01/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2564 01/06/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาแอร์รถยนต์-สารหล่อเย็น และเช็คระยะ 180,000 กม. รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 27/05/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2564 27/05/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 (ส่วนเกินเดือนเมษายน 2564) 24/05/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20/05/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 20/05/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/05/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บน้ำบนดินและปั้มน้ำ 27/04/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ 27/04/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดิน ซีแลค พร้อมบดอัดแน่น 95% 23/04/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนเมษายน 2564 23/04/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 (ส่วนเกินเดือนมีนาคม 2564) 05/04/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/04/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/04/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 30/03/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 30/03/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 18/03/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ 17/03/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 15/03/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2564 15/03/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 08/03/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสุขภาพจิต 19/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 19/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 18/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 18/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 18/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมและ Hosting เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 04/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 04/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 04/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/02/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29/01/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานระบบการประชุมทางไกล 12 เดือน 25/01/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/01/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตจ่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ 18/01/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/01/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/01/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2564 04/01/21 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 170,000 กม. รถราชการหมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 07/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม 2563 07/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 01/12/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27/11/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต 25/11/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2563 10/11/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 04/11/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 26/10/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2564 29/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2564 29/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 29/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564 29/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานปีงบประมาณ 2564 29/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน 2563 21/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 21/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 21/09/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 18/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเวลาออกอากาศสถานีวิทยุและเว็บไซต์ออนไลน์ 13/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 11/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 10/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุการแพทย์) 05/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 05/08/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 31/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 31/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 22/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 22/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 13/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 08/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 08/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 03/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน,วัสดุการแพทย์) 03/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 160,000 กม. รถราชการหมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 03/07/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 29/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 22/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 22/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 22/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 16/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุสำนักงาน) 15/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 15/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถนนลูกรังหินคลุกปรับผิวหน้า 09/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสุขภาพจิต 09/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2563 08/06/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (วัสดุคอมพิวเตอร์) 27/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เชือกขาวแดงและโบว์ริบบิ้น/ผ้า) 22/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 12/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 01/05/20 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 01/05/20 ดาวน์โหลด